Happietaria

Happietaria is een tijdelijk restaurant voor een goed doel, vanuit het niets opgezet door studentenvrijwilligers. Organiserende teams zijn ruim een half jaar tot een jaar bezig met de voorbereidingen voor de actie die 3 tot 5 weken duurt.

Naast het zich verdiepen in de ontwikkelingsprojecten die binnen hun actie centraal staan, staan de teams voor de taak voldoende sponsoring binnen te halen, een pand te vinden, vergunningen te regelen, PR te maken en alles wat daarbij komt kijken.

Binnen de Happietaria restaurants wordt een thema op gebied van ontwikkelingssamenwerking centraal gesteld, waar ook de opbrengst naar toe zal gaan. Sinds kort is Happietaria direct verbonden aan stichting Tear, die een verscheidenheid aan ontwikkelingsprojecten en organisaties over de hele wereld ondersteund. Nagenoeg de hele opbrengst  en alle giften gaan naar de projecten en organisaties die onder de aandacht gebracht worden in het Happietaria.

Happietaria Rotterdam

Happietaria Rotterdam draait al meerdere jaren voor verschillende goede doelen. Het gehele team is elk jaar nieuw, net als het pand en het menu. Elk jaar wordt dit avontuur dus opnieuw aangegaan. Vorig jaar ging het geld naar de aanleg van een waterput in Burundi. Hiervoor is in totaal meer dan €21.000 opgehaald. Happietaria Rotterdam heeft als grootste uitdaging om een geschikte locatie te vinden voor het restaurant, maar elk jaar slaagt dit toch weer.

Het Happietaria Management Team bestaat uit 7 functies. Hieronder staan de functies beschreven met hun belangrijkste taken.

  • Voorzitter: Leiden van HMT-vergaderingen, contact met stichting Tear, toezien op de algemene tijdsplanning, toezien of de commissies goed draaien.
  • Pand Commissaris: Het vinden van een geschikt pand, het inrichten van het pand; notuleren tijdens vergadering, contact houden met externe partijen.
  • Penningmeester/Juridische Commissaris: Het opstellen en bijhouden van de algemene begroting, de aanvraag van vergunningen organiseren.
  • Commissaris PR & Bewustwording: Het verspreiden van naamsbekendheid van het restaurant, het ontwikkelen van promotiemateriaal; het belang van het project benadrukken, integriteit waarborgen.
  • Medewerkerscoördinator/secretaris: het regelen van voldoende medewerkers, en het bewaken van de planning tijdens de draaiperiode. Zorgen dat er elke avond voldoende vrijwilligers aanwezig zijn.
  • Keukencommissaris: Verantwoordelijk voor het menu en het prepareren van het eten tijdens de draaiperiode.
  • Commissaris sponsoring & inkoop: Contact onderhouden met bedrijven die Happietaria sponsoren, zorgen dat er voldoende eten en non-food producten aanwezig zijn om het restaurant draaiende te houden.