Het Doel

Geweld en misbruik in gezinnen

Bolivia is een van de armste landen van Zuid-Amerika. Naast materiële armoede zijn er omvangrijke sociale problemen. Bolivia is bekend komen te staan als een land waar huiselijk geweld een groot probleem is. Op dit moment lijdt maar liefst zeventig procent van de kinderen onder geweld in gezinnen en helaas gaat het bij dertig procent van de kinderen om seksueel geweld.

Er is voor kinderen vaak geen veilige omgeving om op te groeien. Soms is het zelfs zo dat een kind ervoor kiest om op straat te gaan wonen als het thuis niet veilig is. De cultuur van het land, de armoede en een gebrekkige naleving van de wetten die er zijn, houden het probleem in stand. Zo wordt de cyclus van misbruik en geweld van generatie op generatie doorgegeven.

Deze pagina zal beschrijven waar het opgehaalde bedrag toe zal gaan. Ik denk dat het belangrijk is om het volgende toe te lichten:

De kerk

Bij veel kerken staat het tegengaan van geweld nog niet zozeer op de agenda. Het onderwerp zit in de ‘taboesfeer’ en het vraagt daarom veel moed om erover te spreken of ertegen in actie te komen. Er is gelukkig een aantal kerken dat toch in actie komt. Een paar van de kerken hebben een belangrijke rol in het project.

Het project

Dit project van Tear wordt uitgevoerd door Paz y Esperanza. Deze christelijke organisatie wil samen met lokale kerken huiselijk en seksueel geweld tegen vrouwen en kinderen terugdringen. Het project wordt uitgevoerd in drie districten in Santa Cruz en twee nabijgelegen provincies.

Pastorale zorg van de kerk

Kerken ondersteunen gezinnen waarin geweld een probleem is en die samen willen werken aan herstel. Soms is er veel moed voor nodig om het gesprek met een gezin hierover aan te gaan. De kerken dragen bij aan campagnes tegen geweld, signaleren het geweld en verlenen pastorale zorg. Paz y Esperanza helpt kerkleiders om een visie op geweld in gezinnen te ontwikkelen. Bij de meest ernstige situaties helpt Paz y Esperanza met professionele ondersteuning.

Psychologische en juridische hulp

Kerken nemen contact op met Paz y Esperanza als zij de problemen niet zelf aankunnen. Gezinnen zijn soms teveel verscheurd door lichamelijk of seksueel geweld en hebben dan professionele steun nodig. Paz y Esperanza geeft de noodzakelijke ondersteuning, psychologische en juridische zorg aan de slachtoffers.

De Goed Gedrag Campagne

Het liefst wil Paz y Esperanza het geweld voorkomen. Daarom organiseert ze ieder jaar een grote campagne waarmee ze ‘goed gedrag’ op de kaart willen zetten. Vorig jaar probeerde Paz y Esperanza met steun 8.000 mensen te bereiken die zich eraan committeerden om op een liefdevolle manier en zonder geweld met elkaar om te gaan. Dit jaar wil Paz y Esperanza opnieuw deze campagne organiseren. Daarnaast organiseert de organisatie workshops op scholen over gezonde relaties.

Samenwerking met de lokale overheid

De lokale overheid speelt een belangrijke rol. Paz y Esperanza geeft bijvoorbeeld training aan advocaten en politieagenten. Zij worden getraind in het bieden van een passende behandeling aan slachtoffers, het goed omgaan met bewijsmateriaal en het bevorderen van een goede communicatie met slachtoffers.