HET DOEL

HOOP VOOR VLUCHTELINGEN IN OEGANDA

Dit jaar zet Happietaria Rotterdam zich in voor een project van ZOA, genaamd “Hulp, Hoop en Herstel voor Vluchtelingen en de Kwetsbare Lokale Bevolking in Oeganda”. Van 1987 tot 2007 hebben verschillende burgeroorlogen in Oeganda ervoor gezorgd dat 97% van de bevolking op de vlucht is geslagen. Politieke onrust en burgeroorlogen in Congo zorgden voor nog meer vluchtelingenstromen die het land binnen kwamen. In 2013 kwamen er door oorlog en droogte ook vluchtelingen uit Zuid-Soedan het land binnen. Door deze gebeurtenissen telde Oeganda begin dit jaar 1,2 miljoen vluchtelingen en asielzoekers, waarvan795.000 uit Zuid-Soedan en 320.000 uit Congo.

Oeganda telde begin dit jaar 1,2 miljoen vluchtelingen en asielzoekers.”

De vluchtelingen worden opgevangen in kampen, maar er zijn niet voldoende voorzieningen aanwezig. De helft van deze vluchtelingen is kind. De druk op het aangeboden onderwijs zorgt ervoor dat de kwaliteit hiervan achteruit gaat. Hierdoor ontstaan spanningen tussen vluchtelingen uit Oeganda zelf en vluchtelingen uit andere landen.

ZOA focust op drie aspecten die bijdragen aan het verminderen van deze spanningen. De eerste is het verbeteren van de voedselzekerheid en het inkomen van huishoudens. De tweede is het stimuleren van samenwerking tussen mensen uit Oeganda en Zuid-Soedan, door kennis over communicatie over te dragen. De laatste is het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs dat aangeboden wordt. Hierbij is het ook belangrijk dat de mensen bewust worden gemaakt van het belang van onderwijs. Het geld dat we met Happietaria inzamelen zal geïnvesteerd worden in deze drie resultaatgebieden.

Foto: ZOA