HET DOEL

Een happie voor gelijkheid

Een stam die nog leefden als jagers en verzamelaars, dat is de Mbuti stam uit Oost-Congo. Helaas is hier een einde aangekomen door de stroperij, houtindustrie en ander menselijk toedoen, waardoor de stam zich gevestigd heeft in de dorpen rondom het regenwoud. 

Maar de stam wordt niet als gelijke gezien door de dorpelingen met als gevolg dat de Mbuti uitgebuit en gediscrimineerd worden. Dit draagt niet bij aan een goede levensomstandigheden, de Mbuti hebben honger en voelen zich ondergewaardeerd.  Tegelijkertijd zijn het niet alleen de Mbuti die honger hebben. Ook de andere dorpelingen hebben niet altijd voedsel tot hun beschikking. 

Hier willen wij wat aan doen. Dit jaar opent Happietaria Rotterdam haar deuren om geld op te halen voor de Mbuti. Dit geld zal ingezet worden om de gelijkwaardigheid en voedselproductie te stimuleren. 

Hier willen wij wat aan doen. Dit jaar opent Happietaria Rotterdam haar deuren om geld op te halen voor de Mbuti. Dit geld zal ingezet worden om de gelijkwaardigheid en voedselproductie te stimuleren.

Kerken zullen een bemiddelende rol spelen in de gesprekken tussen de dorpelingen en de Mbuti om te laten zien dat we als mens allemaal evenveel waard zijn, God heeft ons allemaal even lief. Vervolgens zal met de hele gemeenschap gekeken worden hoe de voedselproductie duurzaam verbeterd kan worden. Er zal getraind worden in voedsel productiemethodes en de dorpelingen zullen gestimuleerd worden om verder te kijken dan de oogst om er zo meer aan te verdienen. Er zal bijvoorbeeld geleerd worden dat het toevoegen van meel aan de yams (knollen) de waarde omhoog brengt voor verkoop. 

Happietaria is een pop-up restaurant wat ieder jaar opent in verschillende studentensteden. Het draait volledig op de vrijwillige inzet van studenten die allemaal de handen ineen slaan om geld op te halen voor het goede doel. Dit jaar zullen wij geopend zijn van 1 mei tot en met 29 mei.